تبادل نظر دوار فیلتر ماهی درام

درام فیلتر آپاراتدرام فیلتر هواده اسپلش سوپرفورس ایرجت کمبوجت پدل

8 دسامبر شاخص آبزی طوس shatcoir درام فیتر در مزارع پرورش ماهی استفاده میشودکار درام فیلتر تصفیه آب خروجی مزار پرورش ماهی جهت استفاده در مزرعه درام فیلتر دستگاهی است که در پرورش آبزیان مورد استفاده قرار می گیرد و هدف کلی از استفاده درام فیلتراستفاده مجدد از آب و افزایش تراکم ماهی در استخرهای پرورشی

با ما تماس بگیرید

دستگاه درام فیلتر شرکت دانش بنیان بهین صنعت بذر درام فيلتر شیلات ایران

کلیه درام فیلتر های ساخت شرکت در دو گروه میباشد الف پلی اتیلن که میزان تصفیه آب در سطح کمتری میباشد و جهت مزارع پرورش ماهی در سطح کمتری بودهشیلات ایران درام فيلتر شيلات ایران شیلات ایران پساب استخرها ي ماهي وارد اولين مرحله تصفيه يعني فيلتر مكانيكي مي شود اين فيلتر از نوع درام فيلتر مي

با ما تماس بگیرید