دانه گیاهان و بتها ا به عنوان تصفیه کننده آب

فیلتر حذف روغن دستگاه تصفیه آبتصفیه آب 6 فیلتر خانه

21 سپتامبر دستگاه تصفیه حذف روغن از آب با استفاده از فیلتر جدید و پیشرفته فیلتر از آن در جهت تصفیه آب به منظور استفاده در صنعت و طبیعت استفاده نمود اند و از لایه تفلونی عبور می کنند ولی دانه های روغن نمی توانند از این لایه ها عبور کنند از این فیلتر ممبران می توان به عنوان فیلتر پیش تصفیه استفاده کرد و آن به عنوان فیلتر مرحله اول استفاده شده و گاها در مرحله سوم نوع 1 میکرون آن بکار زمان تعویض آن بستگی به میزان ذرات معلق آب ورودی و میزان مصرف آب دارد ، البته از آنجا ها امروزه دارای محفظه شفافی برای این فیلتر هستند تا مصرف کننده قادر به رویت به صورت دانه ای تشکیل شده و بعنوان فیلتر مرحله دوم در دستگاه های تصفیه اب

با ما تماس بگیرید

تصفیه آب با گیاهان در استخرهای طبیعی تصفیه آب در طبیعت تصفیه آب طبیعی آب پاک

25 ژوئن نمونه ای از این استخرها در شهر بون در ناحیه بورگوین فرانسه قرار دارد که آب آن را گیاهان و میکروارگانیسم ها به شکل طبیعی تصفیه می کنند و آب 23 آگوست تصفیه آب در طبیعت یک امر طبیعی بوده و در واقع همان قدر که طبیعت می تواند آلوده کننده آب باشد می تواند به عنوان یک تصفیه کننده نیز عمل کند دانشمندان از جنبه کل مواد جامد محلول در آب برای سنجش کیفیت آب به آن نگاه می کنند و گیاهان و درختان در بستر رودخانه به عنوان فیلتر عمل کرده و مواد مغذی اضافی در آب،

با ما تماس بگیرید