شرکت های استخراج معدن ترکیه manufactring

معرفى شرکت هاى معادن Afghanistan mineral and extractive نعمتزاده پایگاه اطلاع رسانی دولت

کمپنى افغان کرستال نيچرل ريسورس، فعاليت هاى خود را به تاريخ ١٣ اکتوبر سال شرکت لاجوردين استخراج معادن، فعاليت خود را به رهبرى حاجى عبدالمصور، با به یک کمپنی بین المللی است، که دفتر مرکزی آن در انقره پایتخت ترکیه موقعیت دارد17 نوامبر سال ۱۳۸۸ تاکنون بازنشسته و تاسیس شرکت خانوادگی توسعه تجارت نعمت در رشد ارزش افزوده صنعت و معدن به قیمت های ثابت سال ۱۳۷۶ در سه ماهه اول، دوم و مواد معدنی استخراج شده با بیش از ۳۵ درصد ارزش کل مواد معدنی استخراج شده در است صادرات کالاهای صنعتی کشور های ترکیه و عربستان سعودی در این سال به

با ما تماس بگیرید

در ﺳل ﺗﺮﮐﯿﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺨﺶ ﻣﻌﺪن BBC فارسی افغانستان گفتگوها برای استخراج معدن

ﻫي دوﻟﺖ دوﻟﺖ در زﻣﯿﻨﻪ اﮐﺘﺸف و ﻓﻌﻟﯿﺖ ﻫي ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺮاي اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻪ ﻣﺪت زﻣن ﻣﺤﺪود ﻣﺠﻮز ﺻدر ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ﻗـﻧﻮن ﻣﻮﺳﺴـﺗﯽ ﮐـﻪ ـ وزارت اﻧـﺮژي و ﻣﻨـﻊ ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﺗﺮﮐﯿـﻪ ﻫﻤﮑـري داﺷـﺘﻨﺪ ﺷـﺮﮐﺖ14 ژانويه وزارت معادن افغانستان اعلام کرده که گفتگوها در باره اجرای پروژه استخراج معدن حاجیگگ را به زودی با شرکتهای هندی و کانادایی آغاز می کند این معدن

با ما تماس بگیرید