سکوهای حفاری sclient روان آب

اطلاعات تکمیلی کالای زغال سنگسکوي حفاري خود بالابر ايران خزر شرکت صدراسکوهای نفتی و تلاش برای حفاری در کف دریا مردم

٧ ﺷﻜﻞ 3 ﺳﻬﻢ ﺗﻘﺿ ﻱ ﺫﻏﻝ ﺳﻨﮓ ﺩﺭ ﻣﻨﻃﻖ ﻴﻛﻠ ﺪ ﻱ ﺗﻮﺟﻪ ﻪ ﺳﻨﺭ ﻮﻳ ﻫ ﻱ ﺟﺪ ﺪﻳ ١٢ ﺷﻜﻞ 12 ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﺯﻏﻝ ﺳﻨﮓ ﻛﻚ ﺳﻮ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﻫ ﻱ ﻛﻚ ﺳﺯ ﻱ 89 83 ﻗﻴﻤﺖ ﻭ ﻣﻨﺳﺐ ﻮﺩﻥ ﺁﻥ ﺮﺍﻱ ﻛﺭﺮﻱ ﻫﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﻓﺮ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻫ ﻱ ﺣﺻﻞ ﺍﺯ ﺯ ﻝﻏ ﺳﻨﮓ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺭﻭﺳﺘﻫﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﻫﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﺭﺍﻩ ﻳﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ 68 ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﺯﻏﻝ ﺳﻨﮓ ﻛﻚ ﺳﻮ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﻫﻱ ﻛﻚ ﺳﺯﻱسکوي حفاري خود بالابر ايران خزر عمق آب عملیاتی بین 7/7 تا 5/91 متر عمق حفاری متر وزن کل تن وزن خالص تن وزن سازه بدنه تنایجاد سکوهای چوبی با استفاده از شمعهای چوبی همچنان ادامه یافت، به نحوی که در سال سکویی در اعماق 7/3 متری آب و به فاصله یک کیلومتری از ساحل احداث شد در سال

با ما تماس بگیرید

نیمه شناور ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاددکل جک آپ ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد

نیمه شناور سازه دریایی ویژه ایست که برای کاریریهایی چون سکوی حفاری دریایی، سکوی ایمنی دریایی، سکوی تولید دریایی و جرثقیل فوق سنگین دریایی به کار از این سکوها در حفاری چاههای نفتی و یا گازی در مناطق کم عمق دریاها حداکثر تا عمق ۱۵۰ متر آب استفاده میشود اولین دکل حفاری خود بالابر دریایی ایران Jack Up در دهه

با ما تماس بگیرید