مقاومت سنگ UCSگرانیت

تست های مقاومت سنگ پايگاه ملي داده هاي علوم زمين توضيحات خواص سنگ ها

مقاومت سنگ کمیتی است که در آزمایشگاه قابل اندازه گیری است مقاومت سنگ بستگی به موارد مختلفی مانند اعمال میدان فشار در سنگها دارد همه سنگها و خاکها دارای مقاومت و ﻣﻘوﻣﺖ ر ﻧﻘﻄﻪ اي، دوام s G Rock Mechanics ٣ ﺧﺼﻮﺻﻴت ﺷﻜﻞ و اﻧﺪازه ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﻫ آزﻣﻳﺸت داﻧﻪ ﻨﺪي ﻣﻘوﻣﺖ ﻣﻜﻧﻴﻜﻲ ﺳﻨﮓ ﻫ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺨﻠﺨﻞ ﻛﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺪ و ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي آن ﻫ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺪ

با ما تماس بگیرید

SIDir تعيين مقاومت فشاري تک محوري سنگ آهک آزمایش بار ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد

تعيين مقاومت تک محوره محصور نشده UCS به عنوان يکي از پارامترهاي مکانيکي براي ارزيابي مقاومت سنگ در بسياري از پروژه هاي مهندسي لازم است در برخي از پروژه مقاومت سنگ یک مشخصۀ مهم از سنگ است و یک آزمایش اندیس مقاومت راحت و سریع لازم است آزمایش فشاری تک محوری به صورت گسترده برای طبقهبندی مقاومتی سنگ مورد

با ما تماس بگیرید